اطلاعات تماس

دفتر تبریز :

آدرس : برج تجارت جهانی، ط۹، واحد ۸

شماره تماس :  

041-33-66-0133

099-99-97-90-66

مزرعه پرورش ماهی :

آدرس : استان آذربایجان شرقی، منطقه آزاد ارس، شهر مرزی سیه رود، بعد از پاسگاه گمرک، مزرعه پرورش ماهیان خاویاری خانی